257232 | 15.06.2011 Bijvoegsel 2 van het Beheerscontract tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB). Modaliteiten voor de opvolging en beoordeling van het Contract
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 2011-06-15

In overeenstemming met de ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en met het beheerscontract levert de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) prestaties voor de publieke zuivering van stedelijk afvalwater, zodat de verdeler en de zelfproducenten hun zuiveringsverplichting kunnen nakomen. Deze bijlage 2 van het Contract bepaalt de modaliteiten voor de opvolging en beoordeling van het Contract.