26699 | Juridische benadering van de heffingen op de waterverontreiniging, grondslag en berekening
HEYMAN Jan

T.B.P., november 1991, V.46, (11), 714-723

In het programmadecreet 1991 werd het stelsel van heffingen op waterverontreiniging vastgelegd. De auteur bespreekt de grote krachtlijnen van deze heffingsregeling, de impakt van deze heffingen op de grote en kleine verbruikers en hun verweermogelijkheden bij ten onrechte gevorderde bedragen. In bijlage geeft de auteur ook de wetenschappelijke formule voor de berekening van het heffingsbedrag vervat in de wet op de oppervlaktewateren (art.35quater) en een vereenvoudigede berekeningsformule.