268812 | 07.09.2012 BVR houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

BS 2012-10-15

Dit besluit legt de maximale rentabiliteitsoppervlakten vast, beoogd in de pachtwetgeving. Ter herinnering: wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter weigeren de opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geƫxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven deze maximale oppervlakte komt te liggen.

De maximale rentabiliteitsoppervlakten worden per provincie en per streek vastgelegd:

 1. Antwerpen:
  • a) polders 135 ha;
  • b) zandstreek 120 ha;
  • c) Kempen 115 ha.
 2. Vlaams-Brabant:
  • a) zandstreek 120 ha;
  • b) Kempen 115 ha;
  • c) zandleemstreek 150 ha;
  • d) leemstreek 200 ha.
 3. Limburg:
  • a) Kempen 115 ha;
  • b) zandleemstreek 150 ha;
  • c) leemstreek 200 ha;
  • d) grasstreek 140 ha.
 4. West-Vlaanderen:
  • a) duinen 135 ha;
  • b) polders 135 ha;
  • c) zandstreek 120 ha;
  • d) zandleemstreek 150 ha;
  • e) leemstreek 200 ha.
 5. Oost-Vlaanderen:
  • a) polders 135 ha;
  • b) zandleemstreek 150 ha;
  • c) zandstreek 120 ha;
  • d) leemstreek 200 ha.

nvdr: Het BVR 07.09.2012 houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving is op 25.11.2017 opgeheven door het BVR 24.11.2017 houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving (zie doc. nr. 316356).

nvdr: Het KB 03.08.2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten werd op 01.04.2018 voor het Vlaams Gewest opgeheven door het BVR 23.02.2018 tot opheffing van het KB 03.08.2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging van BVR 05.02.2016 betreffende de identificatie en registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van katten (doc. nr. 319451).

 

 link