270392 | BVR tot beoordeling van de vooruitgang van de waterkwaliteit in het kader van de tussentijdse evaluatie, vermeld in art. 14, par. 7, 1e lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006, en wijz. kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, 2e lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-12-20, (3e uitg.)

De waterkwaliteit tijdens de winters 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 stemt niet voldoende overeen met de doelstellingen, vermeld in art. 2, van het Mestdecreet van 22.12.2006. De maatregelen, vermeld in art. 14, par. 7, 1e lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006, worden van kracht in de focusgebieden.
Verder wijzigt dit besluit de kaart van de focusgebieden nitraat voor het jaar 2014. De bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid van het Mestdecreet van 22.12.2006 wordt bijgevolg aangepast.

Opeenvolgende besluiten:

nvdr: Klik op de referentie voor het beeld.