287708 | 30.10.2014 Richtlijn 2014/101/EU wijz. Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betr. het waterbeleid
Europese Commissie

Publ.E.U., 31.10.2014, L311/32-33+bijlage 34-35

De kwaliteit en vergelijkbaarheid van de methoden voor de monitoring van systeemparameters die overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten worden ontwikkeld voor de milieumonitoring van de watertoestand, dienen te worden gewaarborgd. Aangezien voortdurend nieuwe normen worden ontwikkeld en bestaande normen worden geactualiseerd, worden bij deze richtlijn de normen vermeld in bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG gewijzigd.