289082 | 20.10.2014 V. nr. 84 (Vl. P.): Polder- en wateringbelasting - Evaluatie
MEREMANS Marius
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.12.2014

De kosten voor het onderhoud van waterlopen van tweede en derde categorie worden door de polder- en wateringbesturen teruggevorderd van respectievelijk provincie en gemeenten. De belastinginkomsten worden onder andere gebruikt om de niet gecategoriseerde grachten te onderhouden. Het betreft dus geen dubbele aanrekening voor het lokale waterbeheer. Polders en wateringen zijn autonome besturen met een eigen belastingbevoegdheid.