292383 | 27.03.2015 V. nr. 34 (K.): Pensioenregeling voor het personeel van de polderbesturen
Min. van Pensioenen, BACQUELAINE Daniel *
TOP Alain

V. en A., K., 27.04.2015,2014-2015, (22), 126-127

De polders zijn, net zoals de wateringen, lokale openbare besturen die een volledige zelfstandigheid genieten. Zij beschikken over een eigen rechtspersoonlijkheid, eigen bevoegdheden, inkomsten en uitgaven. Niettegenstaande hun vaste benoeming zijn de ontvanger-griffier, dijk- en sluiswachters onderworpen aan de volledige sociale zekerheidsregeling van de werknemers. Er bestaat geen enkele bepaling die hen een recht toekent op een pensioen van de overheidssector.