298674 | 05.02.2016 BVR wijz. BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het dec. 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, wat betreft de taakverdeling binnen de Vlaamse milieumaatschappij
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-02-25

Naar aanleiding van de pensionering van de Algemeen Directeur van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), wijzigt dit besluit de taakverdeling binnen de VMM. De verwijzing naar de 'adjunct-leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij' wordt vervangen door de verwijzing naar de 'leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar'. Hierdoor is de betrokken persoon de Administrateur-Generaal van de VMM en blijft het mogelijk om intern afwezigheden op te vangen.

De art. 2, 3 en 9 van het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, worden gewijzigd.

Het BVR 13.07.2007 tot uitvoering van het hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt opgeheven (zie doc. nr. 222837).