299588 | 03.03.2016 BBHR wijz. het besluit van de Regent van 02.07.1949 betr. de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen
Min. bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, SMET Pascal *
Min. bevoegd voor Financi├źn, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy *
Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, VERVOORT Rudi *

BS 2016-03-31, (2e uitg.)

Dit besluit wijzigt art. 2, par. 1, 1┬░, e), van het besluit van de Regent van 02.07.1949. Naast de verplaatsingen van electriciteits- en gasinstallaties worden voortaan ook alle verplaatsingen van waterleidingen, afvalwatercollectoren, helderwatercollectoren en waterdistributiebuizen voor 65 % gesubsidieerd.