305986 | 18.11.2016 BVR wijz. bijlage I.A. bij BVR 08.12.1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-12-13, (2e uitg.)

Dit besluit wijzigt de bijlage I.A. bij het BVR 08.12.1998, wat een oplijsting vormt van de oppervlaktewateren met bestemming drinkwater categorie A3. Dit besluit voegt daaraan het Kanaal Gent-Oostende toe.