306949 | Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA)
Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer

http://www.geopunt.be - Geraadpleegd op 25.03.2019

Deze twee webpagina's bevatten een overzicht van de datasets van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA). De VHA bestaat uit een bestand met de assen van de bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen (tweede beeld). Het bevat ook een tweede bestand met de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones (eerste beeld).

 link link