308691 | 18.10.2016 V. nr. 70 (Vl. P.): Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) - Evaluatie informatieplicht
DOOMST Michel
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.12.2016

Het voorbije halfjaar heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren waarin onderzocht werd welke kaarten konden gemaakt worden voor de afbakening van gebieden onderhevig aan afstromend hemelwater.

De sector van het waterbeheer is vragende partij om het overstromingssymbool alleen toe te passen in effectief overstromingsgevoelig gebied. De sector wil ook een beperking van de informatieplicht tot de effectief overstromingsgevoelige gebieden en een verdere verfijning van de kaarten. Daarnaast blijkt men de weg naar de waterloopbeheerder niet te vinden om meer uitleg te vragen.