31668 | 04.12.1991 BVE houdende uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

BS 1992-02-11

De vergoeding aan de gemeentelijke regies, intercommunales en alle andere maatschappijen die openbare watervoorziening verzekeren voor de kosten van het verlenen van medewerking en het verstrekken van de gegevens en inlichtingen, nodig voor het invorderen van de heffing, wordt als volgt samengesteld : - 6 F per doorgegeven abonneegegeven - extra programmatiekosten, voor zover bewezen wordt dat deze programmatiekosten gemaakt werden voor het ter beschikking stellen van de nodige gegevens aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

 link