32882 | Polders en wateringen en hun relatie tot de gemeentebesturen
VANCRAEYNEST Dirk

De Gem., januari 1992, V.67, (438), 12-16; Polders en Wateringen, september 1991, V.8, (20), 10-13, (deel 1); Polders en Wateringen, februari 1992, V.9, (21), 32-34

Het huidige samenwerkingsverband, zowel administratief als institutioneel, tussen de polder -en wateringbesturen enerzijds, en de gemeentebesturen anderzijds, hangt nauw samen met de historische evolutie van de verhoudingen tussen beide openbare besturen. In dit artikel wordt besproken: * de huidige wetgeving: de wetgeving betreffende polders en wateringen, zoals ze vandaag van toepassing is, dateert van 05.07.1956 (wet betreffende de wateringen) en 03.06.1957 (wet betreffende de polders) * de uitvoering van werken * actuele toestand en de toekomst voor de polders en wateringen