42577 | De europese wetgeving op de bescherming van de oppervlaktewateren
LAVRYSEN Luc

T.Milieurecht, september-oktober 1992, V.1, (1), 2-12

Deze bijdrage beoogt de europese regelgeving inzake de bescherming van oppervlaktewateren nader te bespreken. Stilaan maar zeker blijkt hieruit dat deze regels het karakter van basis- of kaderreglementering overstijgen en steeds meer in detail treden op alsmaar nieuwe domeinen. Vier categoriƫn van richtlijnen zijn te vermelden inzake de bescherming van deze wateren tegen verontreiniging : - richtlijnen die kwaliteitsobjectieven voor bepaalde oppervlaktewateren vaststellen - richtlijnen die emissiegrenswaarden voor de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen vaststellen - richtlijn inzake de zuivering van 'stedelijk afvalwater' en inzake 'de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen' - productierichtlijn inzake detergenten