42612 | Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en mededaderschap : enkele kritische bedenkingen bij het Petrochim-arrest
BLOCH Alain

T.Milieurecht, september-oktober 1992, V.1, (1), 24

Het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van24.04.1992 waarbij een aantal tenlasteleggingen bewezen werden verklaard t.a.v. milieumisdrijven te wijten aan de miskenning van een afgeleverde lozingsvergunning, maar waar uiteindelijk geen veroordelingen werden uitgesproken, stelt het probleem van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor misdrijven gepleegd door rechtspersonen.
Thans wordt door de rechtspraak aanvaard dat een rechtspersoon een misdrijf kan plegen maar dat hij niet hiervoor kan worden gestraft. Beklaagden in deze zaak werden niet alleen als daders, maar ook als mededaders vervolgd. Aan het probleem van de mededaderschap wordt in het arrest weinig aandacht besteed. Er wordt gewoon vastgesteld dat er niet op overtuigende wijze blijkt dat de beklaagden de feiten rechtstreeks zouden hebben uitgevoerd of aan de uitvoering door enige daad een zodanig hulp zouden hebben verstrekt dat deze zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd, waarop de auteur verder ingaat.