4347 | 23.11.1994 BVR houdende bepaling van de voorwaarden en modaliteiten betr. de bijdrage van het Vlaamse Gewest in de uitgaven van de Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1995-01-13

Met ingang van 01.12.1989 werd de gewestbijdrage van 100 % in de investeringsuitgaven van de Waterzuiveringsmaatschappij (BVE 15.07.1987) verlaagd tot 60 %, behalve wat betreft de uitgaven voortvloeiend uit de overname van gemeentelijke zuiveringsinstallaties (100 %) (BVR 29.11.1989 B.S., 31.01.1990, V.160, (21), 1372-1376). Dit besluit brengt de gewestbijdrage opnieuw op 100 % van de investeringsuitgaven van de Waterzuiveringsmaatschappij. BVR 29.11.1989 wordt opgeheven.

 

 link