46557 | Recente ontwikkelingen inzake milieuheffingen
DEKETELAERE Kurt
et al.

Brugge:Die Keure, 1992,124p

In dit boek wordt nader ingegaan op de milieufiscaliteit. De waaier van milieuheffingen op nationaal, regionaal en lokaal vlak is erg ruim geworden: heffingen in het kader van de wetgeving op de afval, de waterverontreiniging, de mestoverschotten, de watervang, de ioniserende stralingen, de Sevesobedrijven, de milieuvergunningen e.a.
De basisreglementering wijzigt snel: de basisreglementering van de drie belangrijkste Vlaamse milieuheffingen (waterverontreiniging, afval, mestoverschotten) zoals vastgesteld door het decreet van de Vlaamse Raad van 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen werd inmiddels gewijzigd door het decreet van 25.06.1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992. Ook op europees niveau bewegen de zaken snel en pleit men voor een communautaire regeling terzake.
Dit boek gaat nader in op:

  • De ontwikkeling van het denken inzake milieufiscaliteit op Europees vlak
  • Anlayse van het wetsvoorstel inzake de nationale ekotaks
  • De Vlaamse waterheffing
  • Overzicht van de Vlaamse afvalheffing
    Evaluatie van de Vlaamse mestoverschottenheffingen<:ul>nvdr : zie documenten nrs. 31673 en 13799 voor het decreet 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen