60784 | Joris LISABETH / Vlaamse Gewest
R.v.St., 24 oktober 1991, 7e K., nr. 37927

Arr.R.v.St., 1991, nr.37927

Bij arrest van 03.06.1985 werd door de Raad van State het besluit van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs waarbij een vergunning wordt verleend voor de exploitatie van een inrichting voor het kweken van gevogelte, vernietigd.
In het huidig arrest wordt de nietigverklaring gevorderd van het daaropvolgende besluit van de Gemeenschapsminister dat 3 van de 13 exploitatievoorwaarden, opgelegd bij het door de Raad van State vernietigde besluit, wijzigt. Omwille van de duidelijkheid in het rechtsverkeer vernietigt de Raad van State ook dit besluit.
Wat betreft de vereiste hoedanigheid van verzoeker, een natuurlijke persoon, verwijst de Raad van State naar haar vernietigingsarrest van 03.06.1988: het vermeerderingsbedrijf en de broeierij, gelegen in de nabijheid van de inrichting, wordt geƫxploiteerd door verzoeker als natuurlijk persoon en niet door de vennootschap van verzoeker.