76231 | Bodemsanering. Wie betaalt de rekening ?
GILLE B.

Brugge:die Keure, (Milieurechtstandpunten, 3), 1994,31-53

De laatste jaren worden in het Vlaamse Gewest talrijke gevallen van bodem- en grondwaterverontreiniging vastgesteld. De aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsaneringsoperaties is thans op zeer ongenuanceerde wijze geregeld. Er bestaat een waaier van aanprakelijkheidsregels op grond waarvan de eigenaar of bezitter van een verontreinigde grond kan aangesproken worden om de kosten van saneringsoperaties te vergoeden. Dit artikel bespreekt deze regels alsook de wijze waarop deze vragen in de rechtspraak opgelost werden.

nvdr : Dit artikel maakt deel uit de derde aflevering van de reeks 'Milieurechtstandpunten'.