81754 | *07.12.1994 MB houdende aanwijzing van de categorieën van ambtenaren van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, belast met het toezicht op de naleving van Dec. 02.07.1981 (...) afvalstoffen (...) bossen (...)
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1995-02-25

*07.12.1994 MB houdende aanwijzing van de categorieën van ambtenaren van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, belast met het toezicht op de naleving van het Decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten ervan, inzonderheid wat de bossen en aanverwante grondoppervlakten, de onbevaarbare waterlopen en de natuurreservaten betreft Dit besluit duidt de categorieën van ambtenaren van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer aan die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op art. 12 van het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten ervan. Deze ambtenaren maken zich kenbaar door een legitimatiebewijs.

 

 link