90836 | O.M. / C.M., D.F. en n.v. A.B.
Corr. Turnhout, 28 december 1993, 5e K.

T.Milieurecht, juli-augustus 1995, V.4, (4), 332-333

De feiten waarvoor de beklaagden worden vervolgd (een inbreuk op de oppervlaktewaterenwet), vonden plaats in een periode dat saneringsmaatregelen door het bestuur waren opgelegd. Nu de verantwoordelijken van het bedrijf zich gedroegen naar de richtlijnen van het bevoegde bestuur bestond in hunnen hoofde een onoverkomelijke dwaling en worden ze aldus vrijgesproken.

 link