91501 | O.M. en V.M.M. en v.z.w. Limburgse Lijnvissers / D. en n.v. E.
Antwerpen, 25 februari 1994, 10e K.

T.Milieurecht, september-oktober 1995, V.4, (5), 422-423

In casu wordt de betrokkene vervolgd wegens het lozen van afvalwater zonder vergunning of zonder het naleven van de opgelegde voorwaarden. In beide gevallen gaat het om beslissingen van dagelijks bestuur en de problematiek dient niet verschoven te worden naar de vraag wie in casu bevoegd was om te beslissen tot het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie. Enkel de beantwoording van de vraag wie er besloot te lozen of wie nalatig was bij het verhinderen van wederrechtelijke lozingen is relevant. Als afgevaardigd bestuurder had de betrokkene voorafgaandelijk dienen rekening te houden of in functie van de voorhande zijnde technische middelen de uitbreiding van de produktie verenigbaar was met de bestaande vergunningen.

 link