91525 | Belgische Staat / DE L. en crts
Cass., 9 december 1994, 1e K.

R.W., 09.09.1995, V.59, (2), 42-43

Wanneer een gerechtelijke procedure hangende is inzake de verplichtingen die in rechtstreeks verband staan met de aan de gewesten overgedragen goederen, te dezen de onbevaarbare waterlopen, blijft de Staat slechts schuldenaar van de verplichtingen waarover voor 01.01.1989 een in kracht van gewijsde beslissing was gewezen (art. 57, par. 2 en par. 5 van de financieringswet 16.01.1989).

 link