97932 | Polders en wateringen : Knelpunten bij de huidige organisatie - Krachtlijnen voor de toekomst
BEYNE André
DEMEYERE Daniël

Polders en Wateringen, 30.03.1996, V.13,12-15

De auteurs behandelen in dit artikel enerzijds de knelpunten bij de huidige organisatie van de polders en wateringen en anderzijds de krachtlijnen voor de toekomst.
Onder de knelpunten worden begrepen : afkaveling van de bevoegdheden, schaal en draagvlak, de versnippering van beheer en beleid, de wijziging van het te voeren beleid en de vaststelling dat de huidige coördinatie niet werkzaam is. Onder de krachtlijnen voor de toekomst worden begrepen : een functionele gedecentraliseerde bestuursvorm, het stroomgebied als draagvlak voor bestuurlijke structurering, de integraliteit van bevoegdheid, de bestuurlijke inrichting, financiële zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, overleg op basis van gelijkheid en met behoud van de beslissingsbevoegdheid, de efficiëntere inrichting van de politiebevoegdheid en een statuut voor het personeel.