104454 | 20.09.1996 BVR wijz. BVR 17.10.1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van art. 4 van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1996-10-12

Daar het noodzakelijk is gebleken om - in het kader van de bescherming van waardevolle habitats - poldergraslanden en hun microreliëf gelegen in de Vlaamse bijzondere beschermingszone van vogels te beschermen, worden de woorden 'poldergraslanden en hun microreliëf' toegevoegd aan art. 1, par. 3, 3.1, 3.2 en 3.3 van BVR 17.10.1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van art. 4 van de Richtlijn 79/409/EEG van 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand.

nvdr: Richtlijn 79/409/EEG van 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand werd opgeheven door richtlijn 2009/147/EG van 30.11.2009 het behoud van de vogelstand (zie doc. nr. 244208).