114054 | 18.03.1997 BVR houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater door de maatschappijen die instaan voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 13.05.1997, V.167, (88), 11566+bijlage 11566-11568

De aangifte van de opgepompte en gewonnen hoeveelheid grondwater bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening, waarop overeenkomstig art. 28ter van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake grondwaterbeheer een heffing verschuldigd is, gebeurt op een formulier waarvan het model is vastgesteld in bijlage I van dit besluit.