121011 | 08.07.1997 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1997

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

B.S., 22.10.1997, V.167, (201), 27986-27990; Zitting 1996-97:Stuk.660/1-14, Handelingen 25.06.1997

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1997

 • Hfst. I: Stedelijk beleid (art. 1-9) (doc. nr. 121115)
 • Hfst. II: Huisvesting (art. 10) (doc. nr. 121117)
 • Hfst. III: Ruimtelijke Ordening (art. 11) (doc. nr. 121118)
 • Hfst. IV: Leefmilieu
  • Afd. 1: Vlina (art. 12-13) (doc. nr. 121121)
  • Afd. 2: Vlaamse Milieumaatschappij (art. 14-16) (doc. nr. 121122)
 • Hfst. V: Onderwijs
  • Afd. 1: Deeltijds Kunstonderwijs (art. 17) (doc. nr. 121200)
  • Afd. 2: Nascholing (art. 18) (doc. nr. 121265)
 • Hfst. VI: Cultuur
  • Afd. 1: Vlaamse Opera (art. 19-20)
  • Afd. 2: Verenigingen voor Volksontwikkelingswerk (art. 21)
  • Afd. 3: Schenking Roger Raveel (art. 22)
 • Hfst. VII: Welzijn (art. 23) (doc. nr. 121268)
 • Hfst. VIII: Openbare werken (art. 24-25)
 • Hfst. IX: FinanciĆ«n
  • Afd. 1: Successierechten (art. 26-28)
  • Afd. 2: Waarborg van het Vlaamse Gewest ten aanzien van het bestaand consortiumkrediet van de nv Tunnel Liefkenshoek (art. 29)
  • Afd. 3: Kijk- en luistergeld (art. 30)
 • Hfst. X: Uitzonderlijke Investeringssubsidies (art. 31) (doc. nr. 121271)
 • Hfst. XI: Ijzermonument (art. 32)
 • Hfst. XII: Inwerkingtreding (art. 33)

nvdr: Het decreet 16.04.1996 betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen wordt opgeheven door het decreet 18.12.2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 (art. 32 - zie doc. nr. 242856).