122824 | 07.10.1997 BVR betr. de kennisgeving van werken ter uitvoering van het dec. 16.04.1996 betr. de waterkeringen

Vlaams min. van Openbare Werken,Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

B.S., 27.11.1997, V.167, (225), 31660

Dit besluit betreft de kennisgeving van werken ter uitvoering van het decreet 16.04.1996 betreffende de waterkeringen aan de betrokken eigenaars.