131289 | KB tot regeling van de machtigingen tot het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen

Min. van Binnenlandse Zaken,DUQUESNE Antoine

B.S., 05.03.2003, V.173, (72), 10761-10762, Verslag aan de Koning 10757-10759, Advies van de Raad van State 10759-10760