13741 | 23.03.1990 Wet houdende goedkeuring van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, gedaan te Brussel op 12.09.1986

Min. van Buitenlandse Zaken,EYSKENS Marc

B.S., 30.03.1991, V.161, (64), 6636 + overeenkomst 6637-6641; Zitting 1988-89: Senaat Stuk 651/1-2, Handelingen 01.06.1989; Kamer, Stuk 831/1-2; Zitting 1989-90: Kamer, Handelingen 30.11.1989; De Gem., mei 1991, V.66, (432), 256

Deze overeenkomst heeft tot doel de territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten aan beide zijden van de intra-Beneluxgrenzen te doen samenwerken op publiekrechtelijke basis. De beoogde publiekrechtelijke instanties in Belgiƫ zijn: provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, OCMW's, polders en wateringen.