163819 | 05.05.2000 BVR tot aanwijzing van de handelingen in de zin van art. 4.1.1, 5°, art. 4.4.7, par. 2, en art. 4.7.1, par. 2, tweede lid, VCRO en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester

Vlaams Min. van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 19.05.2000, V.170, (99), 16513-16514

nvdr: De Vlaamse Regering wordt belast met de co ouml; rdinatie van de bepalingen van het decreet 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) (doc. nr. 152627). De co ouml; rdinatie krijgt het opschrift 'Vlaamse codex ruimtelijke ordening' en treedt in werking op 01.09.2009 (zie doc. nr. 240386).
Voor de concordantietabel klik hier
Voor de lijst met de niet in de Codex opgenomen, voorbijgestreefde bepalingen: klik hier.