182502 | 14.08.2002 V. nr. 2352 (Sen.): Vlaams oppervlaktewater en afvalwater - Aanwezigheid van oestrogeenachtige stoffen - Onderzoek
VANDENBERGHE Hugo
Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, TAVERNIER Jef

V. en A., Sen., 02.10.2002,2001-2002, (60), 3370-3372

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen, wat betreft het voorkomen van hormonale stoffen (natuurlijke of synthetische) of van hormoonverstorende stoffen (door de mens teweeggebrachte chemische stoffen gebruikt in de landbouw, industrie of in verbruiksgoederen en die het endocriene stelsel kunnen ontregelen) als verontreiniging, valt onder de bevoegdheid van de minister bevoegd voor de milieuzaken in het Vlaams Gewest, aan wie het in de eerste plaats toekomt om maatregelen tot verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uit te vaardigen.