194042 | O.M. /D.W., D.B. en n.v. F.-D.

Corr. Gent, 27 mei 2003, 19e K.

T.Milieurecht, maart 2004, V.13, (1), 66-75

Het beroep op een rechtvaardigingsgrond wordt niet aanvaard aangezien de uitbaters van de hinderlijke instelling bij het overtreden van verschillende milieureglementeringen hun eigen private economische belangen voor ogen hadden.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.