194220 | 05.12.2003 BVR tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer [VLAREA]

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,SANNEN Ludo

B.S., 30.04.2004,2e uitgave, V.174, (152), 35947-35952; B.S., 14.02.2005,1e uitgave, V.175, (47), 4981, err.

Het besluit wijzigt het BVR 17.12.1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) met als doel het afvalstoffenbeleid verder te ontwikkelen in de richting van voorkoming van afvalstoffen en grotere producentenverantwoordelijkheid.

nvdr: Het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (zie doc. nr. 265350).