205105 | 23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 30.12.2005,2e uitgave, V.175, (396), 57499-57514

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding de begroting 2006 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

 • Hfst. I: Algemeen (art. 1);
 • Hfst. II: Archiefdecreet (art. 2-4) (zie doc. nr. 205110);
 • Hfst. III: Sociaal-cultureel vormingswerk (art. 5) (zie doc. nr. 206277);
 • Hfst. IIII: VEN-gebieden (art. 6) (zie doc. nr. 205202);
 • Hfst. V: Economisch ondersteuningsbeleid (art. 7-8);
 • Hfst. VI: VLAM (art. 9);
 • Hfst. VII: Familiale ondernemingen (art. 10);
 • Hfst. VIII: DAB PPS (art. 11-12) (zie doc. nr. 205115);
 • Hfst. IX: Waarborg als verliesgarantie voor het verstrekken van risicokapitaal (art. 13-14);
 • Hfst. X: Centra voor leerlingenbegeleiding (art. 15) (zie doc. nr. 205117);
 • Hfst. XI: Hogescholen (art. 16-20) (zie doc. nr. 205120);
 • Hfst. XII: Recuperatiefonds studietoelagen (art. 21).
 • Hfst. XIII: Universiteiten (art. 22);
 • Hfst. XIV: Regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van één of meerdere diersoorten (art. 23) (zie doc. nr. 206282);
 • Hfst. XV: Pensioendecreet BRTN (art. 24);
 • Hfst. XVI: Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen (art. 25);
 • Hfst. XVII Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (art. 26-34);
 • Hfst XVIII: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (art. 35-44);
 • Hfst. XIX : Reorganisatie van de watersector:
  • Afd. I: Wijzigingen aan de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 45-53) (zie doc. nr. 206306);
  • Afd. II: Wijzigingen aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 54) (zie doc. nr. 206312);
  • Afd. III: Wijzigingen aan het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 55) (zie doc. nr. 206314);
  • Afd. IV: Wijzigingen aan het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (art. 56-61) (zie doc. nr. 206315);
  • Afd V: Wijziging van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid (art. 62) (zie doc. nr. 206318);
  • Afd. VI: Wijzigingen aan het decreet 24.12.2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (art. 63) (zie doc. nr. 206319).
 • Hfst. XX: Vlaams Informatiepunt Jeugd (art. 64) (zie doc. nr. 205137);
 • Hfst. XXI: Registratierechten: aanpassing definitie nieuw gebouw (art. 65);
 • Hfst. XXII: Schenking bouwgronden (art. 66-68);
 • Hfst. XXIII: Leningsmachtigingen (art. 69);
 • Hfst. XXIV: Heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen (art. 70-76) (zie doc. nr. 205122);
 • Hfst. XXV: Organiek fonds ontvangen dividenden BAM (art. 77);
 • Hfst. XXVI: Economisch beleid (art. 78);
 • Hfst. XXVII: Beschutte werkplaatsen (art. 79) (zie doc. nr. 205127);
 • Hfst. XXVIII: Centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze en centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap (art. 80) (zie doc. nr. 205142);
 • Hfst. XXIX: Dagcentra voor palliatieve verzorging (art. 81);
 • Hfst. XXX: Zorgverzekering (art. 82) (zie doc. nr. 206294);
 • Hfst. XXXI: Beter Bestuurlijk Beleid (art. 83-84) (zie doc. nr. 206298);
 • Hfst. XXXII: Inwerkingtreding (art. 85).