222076 | O.M. / D.C.J., D.C.W. en n.v. C.

Corr. Gent, 17 oktober 2006

Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden zijn ruimtelijk kwetsbare gebieden in de zin van art. 146 Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO). De dijk is volgens het gewestplan gelegen in zo'n landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het instandhouden van een bouwmisdrijf (het rooien van bomen langs de dijk en het afgraven ervan) in dergelijk gebied is strafbaar gebleven.

nvdr: De Vlaamse Regering wordt belast met de co ouml; rdinatie van de bepalingen van het decreet 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) (doc. nr. 152627). De co ouml; rdinatie krijgt het opschrift 'Vlaamse codex ruimtelijke ordening' en treedt in werking op 01.09.2009 (zie doc. nr. 240386).
Voor de concordantietabel klik hier
Voor de lijst met de niet in de Codex opgenomen, voorbijgestreefde bepalingen: klik hier.