222690 | 21.05.1991 Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater
Raad van de Europese Unie

Publ. E.G., 30.05.1991, L 135/40-52

Deze richtlijn betreft het opvangen, de behandeling en de lozing van stedelijk afvalwater alsmede de behandeling en de lozing van afvalwater van bepaalde bedrijfstakken. De richtlijn heeft ten doel het milieu te beschermen tegen de nadelige gevolgen van lozingen van bovengenoemde soorten afvalwater.

De Lid-Staten zorgen ervoor dat alle agglomeraties voorzien zijn van een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater die aan de eisen van bijlage I.A. voldoen:

  • uiterlijk op 31.12.2000 voor agglomeraties met meer dan 15000 inwonerequivalenten (i.e.),
  • uiterlijk op 31.12.2005 voor agglomeraties met 2000 tot 15000 i.e.
Lid-Staten zorgen ervoor dat stedelijk afvalwater dat in opvangsystemen terechtkomt vóór lozing als volgt aan een secundaire behandeling of een gelijkwaardig proces wordt onderworpen:
  • lozingen van agglomeraties met meer dan 15000 i.e. uiterlijk op 31.12.2000;
  • lozingen van agglomeraties met 10000 tot 15000 i.e. uiterlijk op 31.12.2005;
  • lozingen van agglomeraties met 2000 tot 10000 i.e. in zoet water en estuaria uiterlijk op 31.12.2005.

 

 link