226459 | 01.02.2008 BVR wijz. BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 26.02.2008, V.178, (62), 11941

Het besluit over de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid wordtd aangepast. De wijziging betreft de samenstelling van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Er wordt een vertegenwoordiger van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie toegevoegd.