227261 | 28.03.2008 Bijlage 3 bij het Beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (de BMWB). Modaliteiten voor de raming en toepassing van de zuiveringseenheidsprijzen. Finale versie
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 2008-03-28, (2e uitg.)

In overeenstemming met de ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en met het beheerscontract levert de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) prestaties voor de publieke zuivering van stedelijk afvalwater, zodat de verdeler en de zelfproducenten hun zuiveringsverplichting kunnen nakomen. Deze bijlage bepaalt het prijzensysteem dat van toepassing is op de publieke zuiveringsdiensten verstrekt door de BMWB.