235794 | 19.12.2008 BVR houdende de samensmelting van de Polder van Bornem, de Polder van Weert, de Polder van Hingene en de Polder Oude en Nieuwe Schorren en een uitbreiding tot een nieuwe polder met als naam Polder Scheldeschorren-Noord
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-02-23, (1e uitg.)

Er wordt een nieuwe polder, genaamd Polder Scheldeschorren-Noord, opgericht. De omschrijving van die polder wordt aangeduid op het plan, dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. Die polder ontstaat na samensmelting van de Polder van Bornem, de Polder vanWeert, de Polder van Hingene en de Polder Oude en Nieuwe Schorren en een afstemming op de grens van het deelbekken Scheldeschorren door uitbreiding en inkrimping.

De provincie Antwerpen wordt aangewezen als provinciale overheid, die bevoegd is om ter uitvoering van de Polderwet op te treden. De gouverneur wordt overeenkomstig art. 8 van de Polderwet belast met het samenroepen van de algemene vergadering waarop het polderreglement wordt vastgesteld en het nieuwe bestuur wordt verkozen.

 

 link