235795 | 19.12.2008 BVR houdende de uitbreiding van de watering Het Velpedal tot het deelbekken van de Velpe op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en de opheffing van de watering van Winge en Meenselbeek en de watering van Binkom
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-02-23, (1e uitg.)

De watering Het Velpedal wordt uitgebreid tot de grenzen van het deelbekken van de Velpe op grondgebied Vlaams-Brabant. De nieuwe omschrijving van de watering wordt aangegeven op het plan dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. De nieuwe omschrijving ontstaat door de uitbreiding van de watering Het Velpedal en de inkrimping van de bestaande aangrenzende wateringen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

De watering van Winge en Meenselbeek en de watering van Binkom, aangegeven op het plan dat als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd, worden opgeheven.

Het beheer van de waterlopen in het werkingsgebied van de afgeschafte watering van Winge en Meenselbeek en watering van Binkom komt toe aan de waterbeheerders zoals bepaald in de wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, in zoverre ze buiten het werkingsgebied gelegen zijn van de nieuwe watering het Velpedal.

 

 link