242800 | 18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

B.S., 30.12.2009,1e uitgave, V.179, (433), 82412-82430

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmadecreet:

 • Hfst. I.: Algemeen.
 • Hfst. II.: Onderwijs.
  • Afd. I.: Secundair onderwijs:
   • Onderafdeling I: Algemeen (art. 2-7) (zie doc. nr. 242822) (art. 8-9) (zie doc. nr. 242823);
   • Onderafdeling II.: Uur pedagogische co√∂rdinatie (art. 10) (zie doc. nr. 242824).
  • Afd. II.: Hogescholen. (art. 11-13) (zie doc. nr. 242825);
  • Afd. III.: Hogere Zeevaartschool (art. 14-15);
  • Afd. IV.: Financiering hogescholen en universiteiten (art. 16-18);
  • Afd. V.: Universiteiten (art. 19-22);
  • Afd. VI.: Verloven wegens bijzondere opdracht (art. 23-24) (zie doc. nr. 242826);
  • Afd. VII.: Vormingsfonds (art. 25) (zie doc. nr. 242827);
  • Afd. VIII.: Academiseringsmiddelen (art. 26-27) (zie doc. nr. 242828);
  • Afd. IX.: Terbeschikkingstelling (art. 28) (zie doc. nr. 242829);
  • Afd. X.: Volwassenenonderwijs (art. 29-31) (zie doc. nr. 242832);
  • Afd. XI.: Mentorschap (art. 32) (zie doc. nr. 242856);
  • Afd. XII.: Kwaliteit van onderwijs (art. 33-37) (zie doc. nr. 242857);
  • Afd. XIII.: Project 'Duurzaam naar school' (art. 38) (zie doc. nr. 242860);
  • Afd. XIV.: Inspectie en begeleiding levensbeschouwelijke vakken (art. 39-41) (zie doc. nr. 242861);
  • Afd. XV.: Flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau (art. 42-43) (zie doc. nr. 242862);
  • Afd. XVI.: Aanwendingspercentage vrijgestelden (art. 44-48) (zie doc. nr. 424863);
  • Afd. XVII.: Deeltijds kunstonderwijs (art. 49-51) (zie doc. nr. 242864).
 • Hfst. III.: Aanvullende bepalingen betreffende het onderwijs:
  • Afd. I.: Basisonderwijs (art. 52-58) (zie doc. nr. 243300);
  • Afd. II.: Werkingsbudgetten secundair onderwijs en wijziging decreet basisonderwijs (art. 59-65) (zie doc. nr. 243309);
  • Afd. III.: Bedrijfsstages (art. 66-69) (zie doc. nr. 243319);
  • Afd. IV.: Hogere Zeevaartschool (art. 70);
  • Afd. V.: Financiering hogescholen en universiteiten (art. 71);
  • Afd. VI.: Terbeschikkingstelling (art. 72-73) (zie doc. nr.243320);
  • Afd. VII.: Toekenning van een niet-verworven salarisschaal (art. 74) (zie doc. nr. 243321);
  • Afd. VIII.: Volwassenenonderwijs (art. 75-76) (art. 243322);
  • Afd. IX.: Organisatie van tijdelijke projecten (art. 77-79) (zie doc. nr. 243323);
  • Afd. X.: Lerarenopleiding (art. 80-81) (zie doc. nr. 243324);
  • Afd. XI.: Kwaliteit van onderwijs (art. 82-83) (zie doc. nr. 243325);
  • Afd. XII.: Centra voor leerlingenbegeleiding (art. 84-85) (zie doc. nr. 243326).
 • Hfst. IV.: Fiscaliteit.
  • Afd. I.: Selectiever maken van de Vlaamse forfaitaire vermindering voor beroepsactieve belastingplichtigen (art. 86-87) (zie doc. nr. 242869);
  • Afd. II.: Onroerende voorheffing (art. 88) (zie doc. nr. 242870);
  • Afd. III.: Successierechten (art. 89);
  • Afd. IV.: Heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. (art. 90) (zie doc. nr. 242871);
  • Afd. V.: Heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen (art. 91) (zie doc. nr. 242872);
  • Afd. VI.: Planbatenheffing (art. 92) (zie doc. nr. 242873);
  • Afd. VII.: Schenking bouwgronden (art. 93).
 • Hfst. V.: Vlaamse instrumenterende ambtenaren:
  • Afd. I.: Oprichting dienst Vastgoedakten (art. 94-97);
  • Afd. II.: Fonds Vastgoedakten (art. 98).
 • Hfst. VI.: Fonds ter reductie van de globale energiekost (art. 99) (zie doc. nr. 242875);
 • Hfst. VII: Datum indienstname installaties voor zonne-energie (art. 100) (zie doc. nr. 243332);
 • Hfst. VIII.: Provinciehuis Antwerpen (art. 101);
 • Hfst. IX.: Overdracht beheer researchpark Zellik (art. 102);
 • Hfst. X.: Leegstandsregister (art. 103-106) (zie doc. nr. 242876);
 • Hfst. XI.: Afvalstoffen (art. 107-114) (zie doc. nr. 242879);
 • Hfst. XII.: Landbouw en Visserij:
  • Afd. I.: Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk (art. 115);
  • Afd. II.: Verduidelijken bevoegdheidsbepalingen (art. 116-125) (zie doc. nr. 243380).
 • Hfst. XIII.: Sociaal-Cultureel Werk (art. 126) (zie doc. nr. 242880);
 • Hfst. XIV.: Oppervlaktewateren (art. 127-138) (zie doc. nr. 242881);
 • Hfst. XV.: Grondwaterbeheer (art. 139-147) (zie doc. nr. 242882);
 • Hfst. XVI.: Water bestemd voor menselijke aanwending (art. 148-149) (zie doc. nr. 242883);
 • Hfst. XVII.: Vismijncomplex stad Oostende (art. 150);
 • Hfst. XVIII.: Machtiging erfpachtovereenkomst met stad Oostende (art. 151);
 • Hfst. XIX.: IJzermemoriaal (art. 152);
 • Hfst. XX.: Interlandelijke adoptie (art. 153) (zie doc. nr. 243335);
 • Hfst. XXI.: Slotbepalingen (art. 154).