272997 | 01.03.2013 BVR betr. de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-04-02

De rioolbeheerder (met name, een gemeente, een gemeentebedrijf of een intercommunale) moet jaarlijks vóór 15 juli minstens de informatie over de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting in het voorgaande jaar, opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, kosteloos ter beschikking stellen van de economisch toezichthouder, vermeld in art. 2, 23°, van het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, kan, na overleg met de rioolbeheerders, de lijst met de opgevraagde gegevens verder aanvullen.

 

 link