276830 | Signaalgebieden

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.signaalgebieden.be - Geraadpleegd op 08.10.2013

Deze webpagina bespreekt de zogenaamde signaalgebieden, dit zijn gebieden die nog niet ontwikkeld zijn, die liggen in een harde gewestplanbestemming en een rol kunnen spelen in de aanpak van wateroverlast. Er wordt informatie gegeven over verschillende aspecten van de regeling voor deze gebieden, zoals de toepassing van de watertoets en de mogelijkheid tot bewarend beleid.

Volgende elementen worden besproken:

  • Wat zijn signaalgebieden?
  • Vervolgtraject signaalgebieden;
  • Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets;
  • Stand van zaken signaalgebieden;
  • Geoloket signaalgebieden.

nvdr: De omzendbrief LNE/2013/1werd op 01.07.2015 vervangen door de omzendbrief 19.05.2015 LNE/2015/2 betreffende richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden (zie doc. nr. 292599).