279421 | Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.integraalwaterbeleid.be - Geraadpleegd op 23.12.2013

Op 05.07.2013 is een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze treedt in werking op 01.01.2014. In dit document worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de verordening van 2004 besproken.

Inhoudstafel:

 1. Inleiding;
 2. Toepassingsge bied;
 3. Groendak;
 4. Hemelwaterput:
  • Waarom een hemelwaterput plaatsen?
  • Wanneer te plaatsen?
  • Gebruik van de hemelwaterput;
  • Opbouw van een hemelwaterput.
 5. Infiltratievoorziening:
  • Waarom infiltreren?
  • Wanneer te plaatsen?
  • Wat aansluiten?
  • Hoe bereken ik de afwaterende oppervlakte?
  • Hoe groot moet de infiltratievoorziening zijn?
  • Hoe bepaal ik de infiltratieoppervlakte?
  • Hoe uitvoeren?
  • Wat als ik niet kan infiltreren?
 6. Buffervoorzieningen:
  • Wanne er te plaatsen?
  • Hoe groot moet de buffervoorziening zijn?
  • Hoe uitvoeren?
  • Algemene verplichtingen.
 7. Verkavelingen:
  • Op niveau van de verkaveling;
  • Op niveau van de individuele woningen.
 8. Openbare weg;
 9. Wat aan te duiden in het dossier en op de plannen?
 10. Afwijkingen van de verordening;
 11. Aanverwante items:
  • Het waterverkoopreglement;
  • De watertoets;
  • Drainage van grondwater;
  • Overstromingsveilig bouwen.
 12. Bijlage 1 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
 13. Bijlage 2 - Aanstiplijsten.