283690 | 21.03.2014 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid en wijz. BVR 10.03.2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-05-20, (2e uitg.)

Dit besluit bevat onder andere regels in verband met de werking van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), de algemene bekkenvergadering, het bekkenbureau en het bekkensecretariaat. Het bevat eveneens bepalingen over de definitieve zoneringsplannen.

Volgende bepalingen worden gewijzigd:

  • Art. 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14/1 (nieuw), 14/2 (nieuw), 15, 16, 17 (opgeheven), 21 (opgeheven), 22 (opgeheven), 23, 23/1 (nieuw) en 24 (opgeheven) van het BVR 09.09.2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het dec. 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid;
  • Art. 10 en 11 van het BVR 10.03.2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen.