283795 | 08.10.1954 Provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen [Provincie Limburg]
Provincie Limburg

www.limburg.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie Limburg. De waterlopen die het voorwerp uitmaken van dit reglement, zijn diegene welke voorkomen op de plannen en beschrijvende staten opgemaakt in uitvoering van de wet 05.03.1950, gewijzigd door de wet 16.02.1954. Zij zijn in drie categorieën gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 van de wet 15.03.1950, gewijzigd door de wet 18.02.1954.

De gemeenten kunnen bij wijze van burgerlijke rechtsvordering handelen om de herstelling te bekomen van elk feit dat nadeel aan de waterlopen kan toebrengen. Indien de gemeenten nalaten dit te doen, kan de Bestendige Deputatie een bijzondere commissaris gelasten in hun naam te handelen.

De overtredingen van de voorschriften van het tegenwoordig reglement worden bestatigd door de buurtwegcommissarissen en door de agenten der rechterlijke macht. Dezelfde beambten of agenten zijn gelast te waken over de uitvoering van dit reglement.

Het reglement is als volgt opgedeeld:

  • Hfst. I – Classificering van de onbevaarbare waterlopen;
  • Hfst. II - Gewone rulmings-, onderhoudsen herstellingswerken;
  • Hfst. III – Verbeteringswerken;
  • Hfst. IV – Politie;
  • Eindbepaling.

 link