286794 | 01.09.2014 MB houdende afwijking van de inzaaidatum in 2014 voor de inzaai van groenbedekker in de landbouwstreken Polders en Leemstreek, in het kader van de specifieke steun voor groenbedekker
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2014-09-12, (2e uitg.)

De uiterste inzaaidatum voor het campagnejaar 2014 wordt in het kader van de specifieke steun voor groenbedekkers in de landbouwstreek 'de Polders' en 'de Leemstreek' verschoven naar 10.09.2014.

De groenbedekker in de landbouwstreek 'de Polders' wordt normaal ingezaaid voor 1 september en wordt ten minste tot en met 15 oktober behouden. De groenbedekker in de landbouwstreek 'de Leemstreek' wordt normaal gezien ingezaaid voor 1 september en ten minste tot en met 15 december behouden. De minister kan beslissen dat in geval van uitzonderlijke weersomstandigheden de groenbedekker in die landbouwstreken mag worden ingezaaid tot 10 september van hetzelfde jaar. De landbouwers moeten aan deze voorwaarde voldoen om specifieke steun te kunnen krijgen.