286815 | Vlaamse Milieumaatschappij / n.v. Kempens Kiezelbedrijf Gebroeders Heymans
Cass., 3 april 2014, 1e K., F120099

De heffingsplichtige die door investeringen in het productieproces en/of in zuiveringstechnische werken komt tot een totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces, is vrijgesteld van heffing. Het lozen van niet-verontreinigd water belet deze vrijstelling van heffing niet. Met een 'totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces' wordt namelijk ook de lozing bedoeld van bij het productieproces gebruikt water dat door de toepassing van zuiveringstechnieken niet meer verontreinigd is.